Thou greatest enemy is thyself


People to Invite to my 21st
April 26, 2010, 1:50 am
Filed under: Uncategorized

Asiaworks

LP87
Ruyan
Samrit
Pervin
Claire
Mel
Wendy
Jennifer
Huili
Kai Jia
Ryan
Seb
Jinglin
Melissa Ngo
Chewy
Surend
People at Office
 

SFA + Dance
Lao Shi
Yun-jie
Xiao Yun
Wilson
Li Ling
Sophie
Liu Xing
Herman
Angel
Desiree
Qifeng
Xuan Yun
The Guys
Fen
Adam
Charmaine 

NTU
Karyn
Sian Choo
Yuntian
Yinghan
Jiang Shuang
Fang Xuan
Yamuna
Chua Xin Yi
Jie Ying
Wei Lie 
Faliq
Nisha
Desmond
Alvin
Shi Xiong
Jeanette
Jin Hua
Kenneth
Cameron
Dindson
Shu Hui

ART
Mrs Neo and family
Mr Heng
Jingyi
Ivan
Jiahui
Alyssa
Tingxi
Yee May
Shu Juan and rest of batch
Boon Han
Bing Rong
Donghao
Witono 

SOT
Xiao Bai
Wanteng
Hui Yan
Shunqiang
Sihui
Prsicilla
Minmin
Mr Tong and family
Louis 
Yu Ting 

Airport Guides
Zai
Ryan
Zul
Dominic

TJC + Wushu
Limin
Sze Ying
Karen
Kylie
Ivy
Heng Pei
Verena
Huan Yuet
Chen Shao
Wai Yeow
Songyan

O Level Music
Ruth
Sin Yee
Chong Xin Yi
Mr Tan
Amanda
Wingki
Yao Zong
Tiffany
Linlin
Weilin 

DE
Sangit
Peter
Musa
Clement
Evelyn
Eunice
Corinne
Jiexiao
Thierry
Zhou Hing 

Family and Friends
Steve
Christine
Keith
Liwen
Da jie
Er jie
San jie
Zixin

Advertisement

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: